Sansemotorik

Et barn med sansemotoriske forstyrrelser har svært ved at orientere sig i sine omgivelser og i leg med andre børn. Sansemotorikken har til opgave at give barnets hjerne de nødvendige erfaringer til at begå sig i omverdenen. Dette gøres ved at barnet eksperimenterer gennem bevægelse og sansning. Fungerer det sansemotoriske system ikke optimalt, så kan de rette erfaringer ikke opnås, og den sansemotoriske udvikling kan hæmmes. Dette kan blandt andet ses hos:

  • For tidligt fødte børn
  • Børn med ADHD/ADD
  • Børn med koncentrationsbesvær
  • Børn med motoriske vanskeligheder.
  • Ørebørn

Rapport om børns motorik

En årsrapport fra sundhedsplejerskerne i Hovedstadsområdet fra 2011, beskriver en undersøgelse af knap 8000 børns motorik ved indskoling, sammenholdt med sundhedsplejerskernes journaler fra børnene blev født og tilknyttet sundhedsplejen.

Undersøgelsen viser, at 30 % af børn i indskoling, har motoriske vanskeligheder og at mange af dem allerede viste tegn pådisse vanskeligheder i 8-10 måneders alderen.

Har du mistanke om at dit barn har vanskeligheder med motorikken, så

tøv ikke!

 

Hele rapporten kan ses her:

www.si-folkesundhed.dk

CMS : Dynamoen