Signe Miranda

Sansemotorisk screening

Måske undrer du dig over dit barns måde at bevæge sig på


Måske virker barnet ukoordineret i sine bevægelser


Eller måske får dit barns uhensigtsmæssige adfærd omgivelserne til at løfte øjenbryn? Det pædagogiske personale eller lærere har måske nævnt sansemotorik over for dig til forældresamtaler?


Det kan give god mening at få lavet en sansemotorisk screening, hvis du genkender noget af det ovenstående.


Jeg undersøger gennem leg dit barns sansemotorik


  • Om de primære sanser (følesansen, balancen og rum- og retningssansen) fungerer, som de skal. Kan dit barns krop og sanser det, et barns skal kunne?


  • Om der er nogle spædbørnsreflekrester, som forstyrrer dit barns sansemotoriske udvikling / trivsel.


Alt efter behov kan man tilkøbe en screeningsrapport, som må deles med fagligt personale, hvis det er relevant. Man kan også vælge ud fra screeningen at gå til et legeforløb. Dette har til formål at hjælpe dit barn med at træne netop det, dit barn har brug for, ud fra screeningens resultater.

Sansemotorisk screening
Sansemotorisk screening