Signe Miranda

TEAMBUILDING

Teambuilding med leg samler os

Dit arbejde fylder uden tvivl meget i dit liv. Det samme gælder for dine kolleger. Helt naturligt fokuserer I i hverdagen på det, I laver. Derfor er det utroligt vigtigt, at I også finder tid til at engagere jer i dem, I laver det sammen med. Teambuilding er en god måde at gøre det på.


Jeg tror på, at teambuilding med leg er noget, alle kan få enormt meget gavn af. Når I som kolleger fordyber jer i legen, glemmer I arbejdstitler, uenigheder og arbejdspres. Legende teambuilding er jeres mulighed for at se hinanden ude af den sædvanlige komfortzone, opleve usikkerhed og sårbarhed. Men det er også aktiviteter, hvor I sejrer sammen og bliver fortrolige med hinanden. Ved teambuilding hos mig kommer mennesket i fokus.


For over 10 år siden begyndte jeg at undervise på VIA UC. Her har jeg lavet teambuilding-lignende undervisningsprogrammer, hvor grundlaget var didaktiske relationsmodeller. Det betyder, at jeg altid har gjort mig rigelige overvejelser om at lære fra mig. Den viden tager jeg med til firmaarrangementer. Det er også i mit mangeårige virke som underviser, at jeg har skarpslebet mine taleevner i større forsamlinger. 


Dermed er jeg vant til at håndtere store grupper af mennesker og dele min viden på en indlevende og entusiastisk måde. Altså får I en erfaren taler og facilitator til jeres teambuilding, hvis I vælger mig. Kontakt mig meget gerne, hvis I er interesseret eller har specielle ønsker til jeres firmaarrangement.


Få en erfaren taler til firmaeventet

Firmaarrangementet tilpasses jeres behov


Når I vælger teambuilding med leg hos mig, forbereder jeg en dag lige efter jeres profil, ønsker og behov. Til firmaarrangementer som julefrokoster kan det legende element være omdrejningspunktet. Hvis jeres firmaevent skal handle om innovation, kan jeg sagtens udforme teambuildingen ud fra det.


Min teambuilding består i første omgang af en introduktion til firmaaktiviteterne, så tidsforbruget kan afstemmes. Derefter vil der være nogle opvarmende aktiviteter tilpasset det ønskede udbytte af dagen. Så vil vi i teambuildingen gå over til den skræddersyede temadel.


For at optimere processen og lade jer reflektere over aktiviteterne kan der, ved et arrangement på mere end en time, indlægges opsamlinger i grupper og i plenum. Herved deles aktiviteternes virkning og det kan give mulighed for, at I kan relatere dette til jeres arbejdprocesser. Til sidst afsluttes temadelen, og teambuildingen afrundes med en sidste aktivitet. På den måde får vi sagt pænt farvel.

Effekterne af den rette teambuilding


Hvad står I tilbage med efter teambuildingen? Det er vigtigt for mig, at der er en mærkbar effekt. For eksempel fokuserer jeg på at aktivere så mange af jeres sanser som muligt. Ved at bruge mange sanser i sjove aktiviteter, får i bedst lagret viden. I slipper også vanetænkningen og åbner op for kreativiteten. Derudover sker der det i legende teambuilding, at I tuner ind på den samme kanal og synkroniserer med hinanden. Med andre ord bringer det jer tættere sammen.


Bagefter kan I for det første dele de sjove minder i personalegruppen. Men min teambuilding er ikke kun designet til at være sjov. Efter firmaarrangementet vil I også være udstyret med konkrete redskaber, som I kan bruge i virksomhedens innovative arbejdsprocesser. I vil have fået et nyt indblik i, hvordan legen giver adgang til kreativitet og innovation. Tanken er altså, at I skal kunne bruge min teambuilding i mange år frem.

Kontakt mig


Send mig en henvendelse, så vender jeg tilbage til dig hurtigst muligt.