Signe Miranda

Hør min historie

Mit arbejde med børn

Jeg har en professionsbachelor i psykomotorisk terapi og afspænding, som jeg færdiggjorde i 2002. Lige siden har børn været mit arbejdsområde og det mest meningsfyldte for mig!


Derfor valgte jeg at arbejde i forskellige børnehaver som psykomotorisk terapeut i årene 2003 - 2010. Her varetog jeg også sansemotorisk arbejde med børn med særlige behov.


I 2010 arbejdede jeg i 6 måneder som sansemotorisk konsulent i dagplejen i Randers Kommune i et kompetenceudviklings-projekt. Her tog jeg ud til dagplejere, som havde brug for vejledning ift. børn med sansemotoriske vanskeligeheder og/eller uhensigtsmæssig adfærd. Sansemotorisk screening var også en del af vejledningen.


I årene 2010 - 2019 underviste jeg i Babyleg ved FOF Randers, hvor spædbørn (3 - 9 måneder) og deres mødre, fædre og/eller bedsteforældre deltog i sansemotoriske lege og aktiviteter.


Jeg har desuden holdt foredrag for pædagogisk personale og forældre i flere daginstitutioner, primært i sansemotorik og inspiration til sansestimulerende lege.


Siden 2012 har jeg været underviser i børns sansemotoriske udvikling ved Psykomotorikuddannelsen Via UC i Randers.


Privat er jeg gift og mor til to voksne børn.

Se mine erfaringer

Kurser & efteruddannelser

I 2008 - 2009 tog jeg efteruddannelsen i Sansemotorik ved Anne Brodersen og Bente Pedersen, Fyn.

Kurser

2020: Baby- og børnebehandling ved psykomotorisk terapeut Lene Larsen


2019: Fostrets og fødslens psykologi ved psykolog Henrik Dybvad Larsen


2019: Traumebehandling ved psykomotorisk terapeut Siff Skovenborg


2016: Leg og læring ved Susan Hart & Kjeld Fredens


2015: Theraplay - En terapeutisk relationsmetode ved psykolog Camilla Birkler


2014: Neuropædagogik ved Susan Hart 


2014 - : RE:Move - Årlig motorikkonference, VIA UC Aarhus