Signe Miranda

Sansemotorik forklarer kroppens bevægelse


Med sansemotorikken kan vi forstå, hvordan kroppens bevægelser laves. Det er nemlig et samarbejde mellem sanser, nervebaner og hjernen, som sætter os i bevægelse. I hjernen sorteres de indtryk, vores sanser giver os, og bliver til noget, der giver mening for os. Sanseintegration kaldes det. Sanseintegration sker, når vi for eksempel skal bruge en bestemt styrke, holde balancen og gå - og kan gøre det uden besvær.


Det vil sige, at sansemotorikken kan bruges til at forstå børns motoriske udfordringer. Sansemotoriske udfordringer kan være, når børn støder ind i ting, mister balancen eller har svært ved at gøre flere ting på en gang. For at træne motorikken er vi derfor også nødt til at træne sanserne.


Hvor kan vi bedst træne vores sanser og motorik? I legen. Når vi leger, sættes kroppen i bevægelse, sanserne aktiveres og sproget trænes. Ved leg med sanserne kan børn dermed få stimuleret deres fysik, psyke og sociale udvikling.

Sansemotorisk legetøj til øvelser til børn

Jeg undersøger de primære sanser i leg inden for sansemotorik


Først og fremmest vil jeg kigge på, hvordan barnet leger. Det er nemlig ikke bare leg for en sansemotorisk terapeut og ekspert i leg. Hver enkelt lille bevægelse og hvert ansigtsudtryk er en måde, barnet bruger sit kropslige sprog på. Og et barn kan sige meget mere, end man lige tror.


Når småbørn gør noget forstyrrende, uartigt, larmende eller lignende, bliver de ofte skældt ud. Dog handler det ofte om, at de ikke kan fortælle, hvorfor de gør det. Som sansemotorisk terapeut tolker jeg på det, barnet fortæller med sin krop.


Gennem legen og målrettede aktiviteter kan jeg give en forklaring på barnets adfærd. Virker sanseintegrationen? Det vil sige, kan barnets krop og sanser det nødvendige og kan de samarbejde uproblematisk? Eller er der noget, som forstyrrer barnets sansemotoriske udvikling og trivsel? Ud fra mine undersøgelser kan jeg lave en udførlig rapport og tilbyde nogle redskaber til at arbejde med forhindringerne.


Sansemotorik kan forbedre børns trivsel


En forhindring for sanseindtrykkene er som en vejspærring på en motorvej. Kan signalerne ikke komme forbi spærringen, kan der opstå problemer med adfærd, balance og trivsel. Se eventuelt min tjekliste, hvis du vil vide mere om, hvordan sansemotoriske udfordringer kan komme til udtryk.


Hvis dit eget barn eller et barn i din børnehave, skole eller lignende udviser noget fra tjeklisten, kan sansemotorikken være en brugbar strategi. Ofte kan man se fysiske, psykisk og sociale forbedringer efter et sansemotorisk træningsforløb.

Sansemotorik er én løsning af mange


Dog kan jeg ikke garantere bedring. Hvert barn er forskelligt, og sansemotorikken har sine begrænsninger. Der findes mange vigtige regler og etiske retningslinjer inden for det sansemotoriske fagområde. Blandt andet ærlighed mener jeg er vigtigt, når det kommer til behandling af små børn. Derfor vil jeg ikke love for meget, men rådgive efter bedste evne og henvise til andre fagpersoner, som kan vise sig mere relevante for dig barn.


Det er også min forpligtelse som sansemotorisk terapeut at tilbyde behandling efter bedste evne. Derfor har jeg arbejdet og specialiseret mig i faget i over 20 år. Jeg har undervist i sansemotorik og følger med i forskningen på området. Det vil sige, at du hos mig får en indsigtsfuld rådgivning og behandling af en ekspert i leg og børn. Kontakt mig meget gerne for en uforpligtende samtale.

Sansemotorik til børn