Signe Miranda

Sansemotorik

 

Få dit barn i balance, styrk dit barns ressourcer — med tyve års erfaring med børn


Har dit barn en adfærd, der er uhensigtsmæssig eller uforståelig? Så kan det hænge sammen med, at dit barn er sansemotorisk udfordet.


Alle forældre gør det bedste, de kan, ud fra dét de ved. Men ikke alle er opmærksomme på, at adfærd også kan hænge sammen med sansemotoriske udfordringer.

Signe Miranda

Babybehandling, velvære og trivsel


Trivsel og velvære til babyer kan være en god hjælp, da fødsel, uanset varighed, er en kæmpe belastning for barnet at gennemgå. Efter fødslen kan der opstå nogle trivselsproblematikker.

Sansemotorisk screening


Måske undrer du dig over dit barns måde at bevæge sig på, eller måske virker barnet ukoordineret i sine bevægelser — dette kan aflæses i en sansemotorisk screening gennem barnet.

Har du spørgsmål til mine ydelser?


Hold dig endelig ikke tilbage, hvis du har spørgsmål vedrørende mine ydelser, eller hvis du oplever uregelmæssig adfærd, bevægelser eller andet med dit barn eller nyfødte baby.

Hvad er sansemotorik?


Hver gang vi bevæger os, har vi brug for at regulere vores bevægelser i hverdagens forskellige aktiviteter, så vi kan bruge lige præcis den muskelstyrke der skal til, samtidig med at vi holder balancen og ikke støder ind i noget. Reguleringen sker i et lynhurtigt samarbejde mellem primære sanser, nervebaner og hjernen.


Vi modtager sanseindtryk, som sendes op til hjernestammen, her sker en sortering og sanseindtryk vi skal reagere på, sendes videre op i hjerne, hvor sanseindtrykkene sættes sammen til en meningsfuldhed, som der reguleres efter. Dvs. at der sendes besked ud til kroppens lemmer via motoriske nervebaner og vi kan indstille muskelstyrke, genfinde balance og styre udenom ting i rummet.


Den indre motorvej


Du kan se det som en motorvej, hvor der suses afsted i begge retninger, for at vi kan reagere i løbet af et ganske kort øjeblik. Men forstil dig, at der er en vejspærring på din motorvejsbane. Det kan være at en sans f.eks. er understimuleret eller at der ikke sorteres tilstrækkeligt med sanseindtryk fra. Dét kan skabe stort kaos for et barn, hvis "den indre motorvej" ikke er ryddet og farbar, og det kan afspejles i dit barns adfærd.

Hvad er sansemotorik?

Se hvad psykomotorisk behandling kan gøre


Selve behandlingen foregår ved, at jeg, udenpå tøjet, giver blide manuelle tryk i og stræk af muskulaturen.


Denne behandlingsform er med til at skabe ro i nervesystemet og give barnet et kropsligt anker.


Gennem samtale med barnet om sansningerne under behandlingen, opbygges barnets ressourcer og styrker både fysisk, psykisk og socialt.


Denne behandlingsform er tænkt som et "frirum" for barnet, som sammen med mig som terapeut, kan tumle og håndtere børnelivets udfordringer.

Psykomotorisk behandling