Signe Miranda

DANIELS BALANCEPROBLEMER

Udfordret på balancen og koordineringsevnen


Jeg bliver kontaktet af forældrene til Daniel på 5 år. Pædagogerne i Daniels børnehave har udtrykt bekymring for ham, da han har svært ved at skifte imellem aktiviteter i løbet af dagen. Derfor aftaler jeg at komme på besøg i børnehaven for at observere ham og snakke med det pædagogiske personale om de udfordringer, de ser, og hvordan de har forsøgt at tackle det indtil nu. 


Jeg er i institutionen i 1½ time. Jeg observerer bl.a., at hvis Daniel er i motorikrummet, er det svært for ham at sænke aktivitetsniveauet (også kaldet arousal), når han skal ind til samling. Under samling er det en udfordring for ham at synge og lave fagter til sanglegene, og han opsøger tummel med de andre børn under sanglegene. 


Herefter kommer Daniel i min klinik for at få undersøgt sin sansemotorik (screening). Screeningen tager ca. 30- 40 minutter og derudover snakker jeg med forældrene om det, jeg umiddelbart ser. Jeg hører om deres oplevelse af Daniel samt muligheden for træning hjemme. 

HELT KORT OM DANIEL


Alder: 5 år


Adfærdsmønster: Meget højt aktivitetsniveau


Udfordring: Balancen (roterende bevægelser)


Min løsning: Træning af labyrintsansen

Et unikt sansemotorisk

træningsforløb


Min sansemotoriske undersøgelse viser, at han bl.a. er udfordret på balancen, nærmere bestemt de roterende bevægelser. Krydskoordinering er svær for ham, og han oplever massage med bolde som prikkende eller kildrende. Ud fra undersøgelsen kan jeg udlede, at en del af Daniels uhensigtsmæssige adfærd under samlingen ikke er et udtryk for dårlig opdragelse eller bevidst frækhed, men for at han er udfordret på sansemotorikken.


I samarbejde med forældre og institution tilrettelægger jeg et særligt træningsforløb for Daniel, som bl.a. skal træne labyrintsansen, der er en del af balancen og følesansen, både hjemme og i institutionen. Efter 3 måneder er der opfølgning i klinikken for at se resultaterne af træningen. Der er sket en markant bedring og derfor er næste skridt, at han skal træne kryds-over-midtlinje og krydskoordinering.